Versie 21 oktober 2020

Inleiding

In dit Privacy Statement legt Mama Glow uit hoe het omgaat met privacy en persoonsgegevens. Mama Glow is een handelsnaam van mevrouw Gwen Peters en zij staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer KVK nr: 20126812

Dit Privacy Statement is gericht aan iedereen die gebruikt maakt van de website van Mama Glow en/of betrokken raakt bij de uitvoering van de diensten van Mama Glow. Heeft u vragen over het beleid, neem dan contact op met Mama Glow via info@mamaglow.nl

Verwerken van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de website of de dienst van Mama Glow, verstrekt u uw persoonsgegevens aan Mama Glow. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan, maar niet uitsluitend, het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen van die gegevens.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Uitgerekende datum (niet verplicht veld)

Gegevens die additioneel worden verwerkt ten behoeve van de abonnementen:

  • Woonplaats
  • Betalingsgegevens
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Uw gegevens worden door Mama Glow zorgvuldig verwerkt. Mama Glow houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wip) en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan stelt. Als u een dienst afneemt of een vraag stelt via de website dan laat u gegevens bij Mama Glow achter. Mama Glow verwerkt dus alleen die gegevens die door uzelf aan Mama Glow bekend gemaakt zijn in het kader van de door u gevraagde dienst. Mama Glow zal deze gegevens niet langer dan nodig is voor het leveren van de diensten bewaren, zoals hieronder en in het Verwerkingsregister beschreven.

Verzoek om verwijdering, inzage en correctie

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen, heeft, ook na toestemming, het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren op juistheid en / of te laten verwijderen. U kunt uw verleende toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegeven naderhand ook weer intrekken. Mama Glow draagt er zorg voor om u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, uw verzoek door te voeren. U ontvangt daarover per mail bericht. Indien noodzakelijk, staat het Mama Glow vrij eerst nadere identificatie op te vragen alvorens uw verzoek in behandeling te (kunnen) nemen.

Klachten

Mama Glow wijst u erop dat u als betrokkene een klacht tevens kan indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit.

Welke gegevens worden verzameld en met welk doel

Mama Glow verzamelt gegevens als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven en/of als u het contactformulier invult op de website. In die gevallen vraagt of verkrijgt Mama Glow onder andere de volgende gegevens: naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, betalingsgegevens, uitgerekende datum.

De informatie die u bij Mama Glow achterlaat, wordt gebruikt om de aangeboden diensten op de website te verbeteren. En voorts om de gevraagde dienst te leveren. De gegevens die u bij Mama Glow achterlaat, worden niet verkocht, uitgewisseld of overgedragen aan onbekende andere bedrijven, zonder uw expliciete toestemming hiervoor, uitgezonderd de noodzakelijke uitwisseling van gegevens om de gevraagde dienst te leveren.

Mama Glow verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Het verlenen van de gevraagde dienst.
U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te kunnen informeren over toekomstige diensten
Het afhandelen van uw betaling

Bescherming

Ter bescherming van de ontvangen gegevens heeft Mama Glow verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van verwerkersovereenkomsten met zogenaamde verwerkers in de zin van de AVG.

Mama Glow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo bevinden uw persoonsgegevens zich achter een beveiligde omgeving waarvoor u moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien nodig of wanneer de algemene beveiligingsstandaarden binnen Nederland en/of Europa veranderen, verandert Mama Glow eveneens haar beveiligingsbeleid.

Cookies en IP-adres

De website mamaglow.nl plaats cookies. Ook wordt uw IP-adres geregistreerd door de website. Cookies zijn een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt zodat deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, of feitelijk de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Deze informatie wordt verzameld, zodat de website van Mama Glow in staat is om bij een volgend bezoek uw browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en op te slaan.

U kunt in uw webbrowser ervoor kiezen om de cookies uit te schakelen.

Uw persoonsgegeven en derden

Mama Glow verkoopt, verhandelt of geeft persoonlijke gegevens niet aan externe partijen door. Het voorgaande geldt niet voor derde partijen waar Mama Glow een overeenkomst mee heeft gesloten en die haar helpen de website te hosten en/of Mama Glow daarbij of ter zake de uit te voeren opdracht ondersteunend van dienst zijn en zoals dit hierboven onder het kopje “Cookies” is beschreven.

Actuele Privacy Verklaring

Mama Glow behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Een wijziging wordt bekend gemaakt op deze pagina. Raadpleegt u deze pagina regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.