Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Yoga voor Mama van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de feiten is ten tijde van de publicatie van deze website, garandeert Yoga voor Mama niet dat deze informatie juist en/of volledig is en blijft.

Door het gebruik van de website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze te hebben aanvaard. De informatie op deze site is bedoeld als algemene informatie en dient voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze site worden ontleend.

Yoga voor Mama aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de site opgenomen informatie. Yoga voor Mama is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van enig gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze site.

Gebruik van deze site is voor eigen risico.