Je start (eventueel na het volgen van een proefles) met de yogalessen bij Mama GLOW met minimaal 5 yogalessen. De yogalessen volg je achtereenvolgend in 5 weken. Als je 1 les mist, dan mag je deze inhalen op een ander tijdstip. Dit geldt ook voor de lespakketten van 10 resp. 12 of 15 yogalessen.

Het lidmaatschap vangt aan op de datum van ingang (mits er plek in de desbetreffende groep is).

Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Mama GLOW te accepteren.

Mocht je eerder bevallen en je hebt nog lessen / workshop open staan, dan kun je deze inwisselen voor een ander product/dienst van Mama GLOW (bijv een workshop baby wellness). Lesgeld dat al betaald is aan Mama GLOW wordt niet geretourneerd.

Wijzigingen in het lespakket, als je meer lessen wilt volgen dan dat je in eerste instantie hebt aangegeven is altijd mogelijk. Stuur een e-mail aan info@mamaglow.nl

Het is mogelijk om de lessen tijdelijk stop te zetten bij uitval door complicaties tijdens je zwangerschap. Dit dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven via info@mamaglow.nl

Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

De betaling geschiedt via IDEAL op de website www.mamaglow.nl of via overschrijving op het rekeningnummer van Mama GLOW.

Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, worden de lessen stopgezet. Je krijgt dan 2 werkdagen de tijd om de betaling alsnog te verrichten.

Mocht je binnen 2 weken nog niet hebben betaald, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.

Mama GLOW behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 maanden voor een prijswijziging word je hiervan op de hoogte gebracht. Voor de lopende lessen worden de prijzen niet gewijzigd.

Mama GLOW behoudt zich het recht voor om lestijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

De yogalessen gaan altijd door. Alleen bij ziekte van de docente gaat de les of cursus niet door en wordt er een inhaalmogelijkheid aangeboden. Als een yogales niet doorgaat, wordt dit minimaal 8 uur voor de start van de les per mail aan de deelnemer gecommuniceerd.

Als het maximum aantal deelnemers van een groep is bereikt, wordt je op een wachtlijst geplaatsten krijgt hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, neemt Mama GLOW contact met je op.

De lessen en cursussen lopen het hele jaar door. Behalve op nationale feestdagen en schoolvakanties (m.u.v. de zomervakantie) gaan de yogalessen niet door, zonder dat dit zal leiden tot lesgeld vermindering of restitutie.

Mama GLOW stelt zich niet aansprakelijkheid voor zoekgeraakte en/of gestolen persoonlijke eigendommen.

Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de lessen, die aangeboden worden door Mama GLOW, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Wel is het mogelijk om (binnen de aangemelde lesperiode) gemiste lessen in te halen op dagen dat je normaal niet deelneemt aan de lessen.

Het is niet mogelijk om de lessen stop te zetten wegens vakantie. Wel is het mogelijk om gemiste yogalessen en/of workshops in te halen op dagen dat je normaal geen lessen volgt.

Deelname aan de lessen bij Mama GLOW doe je geheel op eigen risico.

Tijdens de lessen luister je goed naar je lichaam en volg je de instructies op van de docente.

Beëindigen

Het is mogelijk om de lessen tijdelijk stop te zetten bij uitval door blessures of andere geldige redenen. Dit dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven via info@mamaglow.nl